Στις επιπτώσεις που θα επιφέρει η TTIP στις Δημόσιες υπηρεσίες και στις ΜμΕ επικεντρώθηκε σήμερα η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος του Πρώτου Προγράμματος για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων.
Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζονται  για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας η TTIP καθώς μεταξύ των επίμαχων ρυθμίσει που εισαγάγει είναι η περαιτέρω απελευθέρωση του τομέα των υπηρεσιών, η ISDS -Investor State Dispute Statement- (Μηχανισμός επίλυσης διαφορών ανάμεσα στους επενδυτές και τα κράτη) και τα νέα Διαιτητικά Δικαστήρια. Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται και για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς η TTIP επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συμφωνίας όπου διατάξεις και ρυθμίσεις θα αποκλείουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Στον Νίκο Τσιμπίδα και την Κωνσταντίνα Δημητρούλη μίλησαν για το θέμα οι:

Ευρυδίκη Μπερσή, Δημοσιογράφος
«Πρόκειται για μία συμφωνία που αποτελεί απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πυρήνας της συμφωνίας είναι να δοθούν πάρα πολλά δικαιώματα στους ξένους επενδυτές.  Στο παράρτημα της ΤΤΙΡ αναγράφεται ότι πολλές υπηρεσίες κοινής ωφελείας εξαιρούνται, αλλά οι εξαιρέσεις αυτές δεν είναι ολικές. Παραδείγματος χάρη, κάποιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αναφέρεται μεν ότι εξαιρούνται αλλά δεν εξαιρούνται από όλες τις προβλέψεις της συμφωνίας, δεν εξαιρούνται από τον μηχανισμό διαιτησίας ISDS. Επιπλέον η TTIP επιδιώκει να εισαγάγει μία νέα ρύθμιση που έχει περάσει ήδη στη CETA, την αντίστοιχη συμφωνία που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην ΕΕ και τον Καναδά, την «αρνητική λίστα». Σύμφωνα με αυτή, απελευθερώνονται όλες οι υπηρεσίες εκτός εκείνων που εξαιρούνται ρητά. Αντίθετα στις προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες ίσχυε η «θετική λίστα» δηλαδή απελευθερώνονταν οι υπηρεσίες που ήταν εντός λίστας. Επιπλέον όλες αυτές οι νέες συμφωνίες θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις καθώς θα μιλάμε πλέον για αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να ενταχθούν στην αγορά με χαμηλότερα standards και χαμηλότερα κόστη με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι μικρότερες εταιρείες από τον ανταγωνισμό».

Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ηχητικό)
«Η TTIP φαίνεται ότι καθιστά πιο ευάλωτες στις εθνικές κυβερνήσεις έναντι των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μπορεί να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες αν διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και η αξιοποίηση αυτών και η θέση μας είναι ότι οι συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ να ενσωματώνουν πάντα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αρχή της προτεραιότητας των ΜμΕ.  Κατ’ ουσία αυτή η συμφωνία δεν αφορά λοιπόν τις Μμε. Προτείνουμε λοιπόν την ύπαρξη ειδικού κεφαλαίου στη συμφωνία με πρόνοια για τις ΜμΕ, να παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήρες σώμα πληροφοριών σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις και να προβλέπει βέβαια και μία ειδική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΜμΕ. Επίσης ζητούμε τη μείωση αυτών των επαχθών ρυθμίσεων και των αποκλεισμών σε κανόνες και προδιαγραφές. Επίσης να εξαλειφθούν οι υπερβολικές και διπλές πιστοποιήσεις στις δύο όχθες του Ατλαντικού και οι άσκοπες διαδικασίες που δυσχεραίνουν τις εμπορικές δραστηριότητες και είναι κοστοβόρες. Είναι σημαντικό επίσης για εμάς η ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών, η κατάργηση των άσκοπων τελωνειακών ελέγχων, η επιτάχυνση των διαδικασιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας».

Σίμος Αναστασόπουλος,  Πρόεδρος Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ηχητικό)
«Πρόκειται για μία τεράστια συμφωνία. Διαβλέπω από αυτή μόνο όφελος. Άλλωστε οι ΜμΕ επιχειρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Στόχος της Κομισιόν είναι η εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των δύο θεσμικών πλαισίων. Υπάρχουν ωστόσο μεγάλες διαφορές όσον αφορά στο σύστημα ISDS. Πάντως η λογική της ISDS στοχεύει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης καθώς σε πολλές χώρες το πρόβλημα αυτό επιφέρει σοβαρό κόστος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Άλλωστε υπάρχει σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες η ρήτρα της διαιτησίας Θεωρώ ωστόσο ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι γραμμένη σε «μάρμαρο» και ως εκ τούτου υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και τα θέματα όπου υπάρχουν διαφορές απόψεων παραμένουν ανοιχτά. Ως προς τα υψηλά ή χαμηλότερα standards που ισχύουν στις δύο αγορές στόχος είναι να επικρατήσει η έννοια της ισοδυναμίας και να ισοσκελιστούν. Τις επόμενες μέρες ξεκινά ο 12ος γύρος διαπραγμάτευσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μία νέα πρόταση για την ISDS, η οποία έχει ήδη απορριφθεί από τους δικαστές στη Γερμανίας. Πάντως σύμφωνα με έρευνα του World Trade Institute αποκαλύπτει ότι μπορεί να υπάρξουν οφέλη ως προς τους μακροοικονομικούς δείκτες όπως την αύξηση του ΑΕΠ».

Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ (ηχητικό)
«Τα οφέλη από την TTIP είναι ότι ανοίγει νέες ευκαιρίες για τα προϊόντα και προστατεύει καλύτερα τα πνευματικά δικαιώματα. Μπορεί να εξαλειφθούν επίσης άμεσοι και έμμεσοι περιορισμοί για τις ΜμΕ. Ως αντιπρόεδρος των επιμελητηρίων της Ευρώπης συμμετείχα σε διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον και ασκούνται ισχυρές πιέσεις από τα Επιμελητήρια για να αρθούν οι όποιες αρνητικές ρυθμίσεις. Αναγνωρίζω ωστόσο τη δυσκολία με το θέμα της ISDS και γενικότερα το θέμα της απονομής δικαιοσύνης στα ζητήματα αυτά. Πάντως έχουμε δώσει βαρύνουσα σημασία και μας απασχολεί ειδικά το πρόβλημα και με τους υφιστάμενους κανόνες που εμποδίζουν τις δραστηριότητες των ΜμΕ. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να αδράξουμε τις ευκαιρίες και τα θετικά σημεία που προκύπτουν για τις ΜμΕ, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να επιδιώξουμε μεγαλύτερες και περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη».

Βάλια Αρανίτου, Καθ. Πανεπιστημίου Κρήτης και Διε/ντρια στο Ερευνητικό Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ηχητικό)
«Πρόκειται για μία μονομερή συμφωνία. Θα επιφέρει πολλές επιπτώσεις στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά πλέον θα αποτελέσουν έναν άλλο τύπο παγκόσμιου δικαίου. Αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την προσβασιμότητα των ΜμΕ στην διεθνή αγορά. Πρόκειται για μία συμφωνία εν κρυπτώ. Δημιουργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός όπου με βάση τον κανόνα της πιο ανταγωνιστικής τιμής θα υιοθετήσουμε ανάλογες τακτικές Θα χάσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα ως Ευρωπαίοι πολίτες».

Ακούστε την εκπομπή


Σχετικά Links:
Οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται επίθεση


Σχετικά Αρχεία:
Οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται επίθεση