Η τελευταία ημέρα του αφιερώματος του Πρώτου προγράμματος στην TTIP αφιερώθηκε στα προσωπικά δεδομένα, την πνευματική ιδιοκτησία στον ψηφιακό κόσμο και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το κεφάλαιο του TTIP για την πνευματική ιδιοκτησία να περιέχει διατάξεις για τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα με σκοπό την ενίσχυση του ελέγχου της γνώσης εκ μέρους των επιχειρήσεων εις βάρος της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτήν στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η πολύ σημαντική εξαίρεση των σχολείων, των βιβλιοθηκών, των ατόμων με αναπηρία και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη συμμόρφωση στους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας κινδυνεύει να αρθεί. Επιπλέον το TTIP θα αποδυναμώσει τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτά για εμπορική χρήση.

Στον αντίλογο των παραπάνω υπάρχει η επιχειρηματολογία που αναφέρεται στην ομογενοποίηση της νομοθεσίας σε Ε.Ε. και Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργώντας προασπίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για το θέμα μίλησαν στην Ειρήνη Γιανναρά και στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη οι:

Αντώνης Μπρούμας, Νομικός (ηχητικό)
«Τέτοιες συμφωνίες, τόσο η ACTA όσο και η TTIP είναι πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες μεταξύ κρατών αλλά και μεταξύ διακρατικών οργανισμών. Η ACTA αφορούσε κυρίως θέματα της ψηφιακής οικονομίας, διαδικτύου και άγγιζε και θέματα προσωπικών δεδομένων. Η ACTA θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανήκει στο παρελθόν γιατί τουλάχιστον στην ΕΕ έχει μπλοκαριστεί.
To ελληνικό Σύνταγμα έχει αρκετά θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας, οπότε δεν μπορώ να πω ότι η ρύθμιση της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα είναι στον αέρα. Έχουμε αρκετές προστατευτικές διατάξεις, σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο προστατευτικές απ” ό,τι σε άλλα κράτη- μέλη και βρισκόμαστε εντός της ΕΕ η οποία σε θέματα ιδιωτικότητας έχει την πιο προστατευτική νομοθεσία στον κόσμο.»

Μαρίνος Παπαδόπουλος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτικό Μέλος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Foundation Greece)
«Η ΕΕ αποσκοπεί οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της TTIP να οδηγήσουν σε μια φιλόδοξη, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και υψηλής ποιότητας συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις, που θα προαγάγει την αειφόρο ανάπτυξη με επιμερισμένα οφέλη για όλα τα κράτη μέλη, με αμοιβαία οφέλη και προς το αμοιβαίο συμφέρον των εταίρων, θα αυξήσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ, θα υποστηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, θα είναι άμεσα επωφελής για τους ευρωπαίους καταναλωτές.
Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που αφορούν σε βασικούς τομείς όπως: φιλόδοξη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μείωση των δασμών και των Μη Δασμολογικών Φραγμών, ενίσχυση της συμβατότητας των ρυθμιστικών καθεστώτων καθώς και ανάπτυξη κοινών κανόνων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου εμπορίου.
Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP αποσκοπούν: σε έναν διαρκή και γνήσια ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε αμοιβαία βάση και επί τόπου διευκόλυνση του εμπορίου, να αναβάθμιση των διαρθρωτικών μέτρων με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με παράλληλη διατήρηση των ρυθμιστικών προτύπων και της προστασίας των καταναλωτών, και πρόληψη του κοινωνικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·, στην προώθηση των αρχών και των αξιών, στη βάση ενός κοινού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων, που θα μοιράζονται και θα προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ, με κοινές προσεγγίσεις και οράματα σε ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου εμπορίου, των επενδύσεων και των εμπορικών σχέσεων, η συμφωνία στο πλαίσιο της TTIP θα εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της συμπερίληψης μιας νομικώς δεσμευτικής και ανασταλτικής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πάγιου στοιχείου των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες.»

Πρόδρομος Τσιαβός, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Υπεύθυνος για Ανοιχτό Περιεχόμενο και Πνευματικά Δικαιώματα του ΕΛ/ΛΑΚ ΕΔΕΤ(ηχητικό)
«Στην περίπτωση του ανοιχτού περιεχομένου αντιλαμβανόμαστε ότι η προστασία είναι η πρόσβαση γιατί μέσα από την πρόσβαση προστατεύεται η γνώση. Αυτό που φοβόμαστε ότι θα συμβεί με την TTIP είναι ότι καταστρατηγούνται μία σειρά από θεσπισμένες ελευθερίες των πολιτών στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και στην πρόσβαση σε πληροφορίες.
Ο εθνικός νομοθέτης πρέπει να γίνει ο σταθμιστικός παράγοντας στην εφαρμογή της TTIP.»

Γιάννης Σταματίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας (ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και προστασία ιδιωτικότητας) (ηχητικό)
«Όσο και αν αναπτυχθεί η τεχνολογία, όσο ισχυρά μέσα κρυπτογράφησης και να διαθέτουμε, που διαθέτουμε, ποτέ δεν θα προστατευθούμε εντελώς, αν εμείς οι ίδιοι οι πολίτες δεν συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν και αν δεν καταλάβουμε έστω μερικά τεχνικά θέματα που μπορούν να μας προστατεύσουν καλύτερα.»

Ακούστε την εκπομπή


Σχετικά video


The Trouble With TTIP


Σχετικά Links:
TTIP: the question of data protection
Data protection and privacy must be excluded from TTIP
What happens when policy is made by corporations? Your privacy is seen as a barrier to economic growth
Private Protection Act of 1980
Personal data protection
TTIP and the right to protect personal data


Σχετικά Αρχεία:
Analysis TTIP and TiSA: big pressure to trade away privacy